0,00  EUR

Košík je prázdny

Hydroizolácia strechy Zentiva Hlohovec 5,500 m² Canada Rubber® N 500 S 700 T 1000

Popis Realizácie

Príprava spočívala v očistení poškodeného povrchu tlakovou vodou v kombinácii so saponátmi, trhliny, spoje, prestupy a ukončenia sme vyspravili vystužovacou membránou s Canada Rubber® N 500. Väčšie trhliny sme vytmelili Canada Rubber® T 1000. Po týchto úkonoch sme celý povrch nastriekali materiálom Canada Rubber® S 700 v hrúbke cca. 2mm. Na želanie investora sme ako finálnu vrstvu aplikovali antireflexný nástrek šedou farbou.
tekutá guma
hydroizolácia strechy
hydroizolácia
tekutá hydroizolácia
tekutá guma
hydroizolácia strechy
hydroizolácia
tekutá hydroizolácia
tekutá guma
hydroizolácia strechy
tekutá hydroizolácia
tekutá guma
hydroizolácia strechy
tekutá hydroizolácia