0,00  EUR

Košík je prázdny

Hydroizolácia plechovej strechy Kinekus Žilina 900 m² Canada Rubber® N 500 S 700

Popis Realizácie

Príprava spočívala v dôkladnom očistení povrchu strechy ako aj žľabov tlakovou vodou v kombinácii so saponátmi. V druhom kroku bolo potrebné materiálom Canada Rubber® N 500 vyspraviť spojovacie šróby, v kombinácii s vystužovacou membránou sme vyspravovali prehrdzavené miesta (voľné skorodované časti sme lokálne odstránili karbobrúskou). Následne sme produktom Canada Rubber® N 500 natreli zle prístupné miesta odvodňovacích žľabov. Ďalším krokom bol plošný nástrek Canada Rubber® S 700 a finálna fáza obnášala nástrek antireflexnou akrylátovou emulziou.

tekutá hydroizolácia
hydroizolácia
tekutá guma
hydroizolácia strechy
tekutá hydroizolácia
hydroizolácia
tekutá guma
hydroizolácia strechy
tekutá hydroizolácia
hydroizolácia
tekutá guma
hydroizolácia
hydroizolácia strechy
tekutá hydroizolácia
hydroizolácia
hydroizolácia
tekutá hydroizolácia
hydroizolácia strechy
tekutá guma
hydroizolácia
hydroizolácia strechy
tekutá hydroizolácia
hydroizolácia
hydroizolácia strechy
tekutá hydroizolácia
hydroizolácia
hydroizolácia
hydroizolácia strechy